House Type

 

02

 

Waterfront house

     
   

Casa Fortunato

Highlights

 1. ห้องรับแขกพร้อมโถงอเนกประสงค์ ใกล้ชิดธรรมชาติ
 2. ห้องนั่งเล่นบนสายน้ำเล่นระดับ เชื่อมต่อด้วยเฉลียงรับแขก ริมน้ำขนาดใหญ่ เพดานสูงถึง 3.55 เมตร
 3. ห้องรับประทานอาหารเปิดสู่สวนธรรมชาตินอกบ้าน
 4. สวนส่วนตัวเล่นระดับขนาดใหญ่ ใกล้ชิดสายน้ำ
 5. ห้องนอนพร้อมห้องน้ำส่วนตัวทุกห้อง
 6. Master Suit Bedroom พร้อมระเบียงส่วนตัวริมน้ำ
 7. โถงพักผ่อนชั้นบนเป็นสัดส่วน พร้อมระเบียงชมสวนสวย
 8. ห้องคนรับใช้แยกจากส่วนพักอาศัยภายในบ้าน
 9. พื้นที่จอดรถแยกออกจากส่วนพักอาศัยพร้อมพื้นที่กลับรถภายในบริเวณบ้าน
  (Motor Court)
 
 

Function

 

Area : 406 M2

 
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2-4*
 
* แล้วแต่แปลงที่ดิน
 
 

Plan

 
Ground Floor
 
Upper Floor