House Type

 

02

 

Waterfront house

     
   

Casa Molla 1

Highlights

Ground Floor

 1. ห้องรับแขกชมวิวธรรมชาติ
 2. ห้องรับประทานอาหารเปิดสู่สวนธรรมชาตินอกบ้าน
 3. ห้องนั่งเล่นบนสายน้ำ
 4. เพดานห้องนั่งเล่นสูงถึง 3.00 เมตร
 5. สวนส่วนตัวเล่นระดับขนาดใหญ่ใกล้ชิดสายน้ำ
 6. ห้องคนรับใช้แยกจากส่วนพักอาศัยภายในบ้าน
 7. พื้นที่จอดรถแยกออกจากส่วนพักอาศัย สามารถกลับรถภายในบริเวณบ้านได้

Upper Floor

 1. ระเบียงริมน้ำ และระเบียงชมสวนในห้องนอนใหญ่
 2. ห้องนอนพร้อมระเบียงชมสวนหน้าบ้าน
 3. ห้องผักผ่อนส่วนตัว
 
 

Function

 

Area : 295 M2

 
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 3
 
* แล้วแต่แปลงที่ดิน
 
 

Plan

 
Ground Floor
 
Upper Floor