House Type

 

02

 

Waterfront house

     
   

Casa Molti 1

Highlights

Ground Floor

 1. ห้องรับแขกพร้อมโถงอเนกประสงค์ ใกล้ชิดธรรมชาติ
 2. ห้องรับประทานอาหารเปิดสู่สวนธรรมชาตินอกบ้าน
 3. ห้องนั่งเล่นบนสายน้ำ
 4. เพดานห้องนั่งเล่นสูงถึง 3.55 เมตร
 5. ห้องคนรับใช้แยกจากส่วนพักอาศัยภายในบ้าน
 6. สวนส่วนตัวเล่นระดับใกล้ชิดสายน้ำ
 7. พื้นที่จอดรถแยกออกจากส่วนพักอาศัย สามารถกลับรถภายในบริเวณบ้านได้

Upper Floor

 1. ห้องนอนพร้อมห้องน้ำส่วนตัวทุกห้อง
 2. ห้องนอนพร้อมระเบียงชมวิวธรรมชาติ
 3. ระเบียงริมน้ำและระเบียงชมสวนในห้องนอนใหญ่
 4. ห้องเอนกประสงค์เป็นสัดส่วนรับมุมสวนหลังบ้าน
 
 

Function

 

Area : 315 M2

 
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4
 • 1
 • 3
 
* แล้วแต่แปลงที่ดิน
 
 

Plan

 
Ground Floor
 
Upper Floor