House Type

 

02

 

Waterfront house

     
   

Casa Molla 1

จุดเด่นของบ้าน

ชั้นล่าง

 1. ห้องรับแขกชมวิวธรรมชาติ
 2. ห้องรับประทานอาหารเปิดสู่สวนธรรมชาตินอกบ้าน
 3. ห้องนั่งเล่นบนสายน้ำ
 4. เพดานห้องนั่งเล่นสูงถึง 3.00 เมตร
 5. สวนส่วนตัวเล่นระดับขนาดใหญ่ใกล้ชิดสายน้ำ
 6. ห้องคนรับใช้แยกจากส่วนพักอาศัยภายในบ้าน
 7. พื้นที่จอดรถแยกออกจากส่วนพักอาศัย สามารถกลับรถภายในบริเวณบ้านได้

ชั้นบน

 1. ระเบียงริมน้ำ และระเบียงชมสวนในห้องนอนใหญ่
 2. ห้องนอนพร้อมระเบียงชมสวนหน้าบ้าน
 3. ห้องผักผ่อนส่วนตัว
 
 

พื้นที่ใช้สอย

 

พื้นที่ทั้งหมด : 295 M2

 
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 3
 
* แล้วแต่แปลงที่ดิน
 
 

แปลนบ้าน

 
ชั้นล่าง
 
ชั้นบน